Daftar Nama Dosen Pembimbing Skripsi S-1 Pendidikan Bisnis Angkatan 2018

DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS
ANGKATAN 2018 TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Untuk mahasiswa:
a. Hubungi masing-masing dosen pembimbing untuk mendapatkan arahan.
b. Topik penelitian akan ditentukan oleh Dosen Pembimbing 1.
c. Pelajari Buku Panduan Penulisan dan Penyelenggaraan Sidang Skripsi tahun 2021
d. Mahasiswa yang lulus 114 diwajibkan mengikuti sidang skripsi dan mempublikasikan skripsi pada jurnal nasional.

 

No. NIM Nama Mahasiswa Dosen Pembimbing 1 Dosen Pembimbing 2
1 1707618037 Ade Putri Dwiandini Dr. Corry Yohana, MM Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd
2 1707618076 Agnes Aurora Yulieta Sudarto Dr. Corry Yohana, MM Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd
3 1707618075 Ajeng Laksmi Anggraeni Dr. Corry Yohana, MM Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd
4 1707618008 Ajkiani Nurfa Ryna Parlyna, MBA Dewi Agustin Pratama Sari, S.E., MSM
5 1707618079 Amalia Putri Maharani Dr. Corry Yohana, MM Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd
6 1707618016 Andena Noviyati Nabila Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus Shandy Aditya, BIB., MPBS
7 1707618033 Ani Rahmawati Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus Shandy Aditya, BIB., MPBS
8 1707618045 Anisa Maharani Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus Shandy Aditya, BIB., MPBS
9 1707618072 Anna Octaviani Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus Shandy Aditya, BIB., MPBS
10 1707618061 Annisa Hanis Rahmadianti Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.Si Muhammad Yusuf, SE., M.M
11 1707618081 Aprilia Wahyu Budiarti Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si Munawaroh, M.Si
12 1707618030 Azka Aulia Dian Permata Listi Dr. Widya Parimita, SE.,MPA Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si
13 1707618066 Azzahrah Putri Haykal Dr. Widya Parimita, SE.,MPA Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si
14 1707618086 Bagas Fiqri Kamil Dr. Widya Parimita, SE.,MPA Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si
15 1707618035 Bela Pratiwi Dr. Widya Parimita, SE.,MPA Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si
16 1707618024 Bunga Lestari Dr. Widya Parimita, SE.,MPA Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si
17 1707618078 Chika dwy citra Ryna Parlyna, MBA Dewi Agustin Pratama Sari, S.E., MSM
18 1707618020 Cindy Saresta Meliani Ryna Parlyna, MBA Dewi Agustin Pratama Sari, S.E., MSM
19 1707618038 Deva Ryna Parlyna, MBA Dewi Agustin Pratama Sari, S.E., MSM
20 1707618060 Dewi Linda Sari Ryna Parlyna, MBA Dewi Agustin Pratama Sari, S.E., MSM
21 1707618032 Dhea Vannia Ryna Parlyna, MBA Dewi Agustin Pratama Sari, S.E., MSM
22 1707618005 Dinda Olivia Dr. Osly Usman, M.Bus Shandy Aditya, BIB., MPBS
23 1707618080 Elilia Nindy Prastika Dr. Osly Usman, M.Bus Shandy Aditya, BIB., MPBS
24 1707618047 Elsha Melinda Dr. Osly Usman, M.Bus Shandy Aditya, BIB., MPBS
25 1707618026 Ervina Kusuma Wardani Ryna Parlyna, MBA Ika Febrilia, S.E., M.M
26 1707618025 Esa Sekar Hastari Dr. Corry Yohana, MM Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd
27 1707618036 Fajar Malik Agus Karim Ryna Parlyna, MBA Ika Febrilia, S.E., M.M
28 1707618004 Fakhrunnisa Dr. Corry Yohana, MM Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd
29 1707618064 Fitrianata Rahayu Dr. Corry Yohana, MM Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd
30 1707618059 Freddy Pungky Putra Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.Si Dr. Osly Usman, M.Bus
31 1707618068 Gabriella Indah Brigitta Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.Si Dr. Osly Usman, M.Bus
32 1707618057 Hanipah Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.Si Dr. Osly Usman, M.Bus
33 1707618058 Hari Hartono Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.Si Muhammad Yusuf, SE., M.M
34 1707618011 Herdina Ekky Octavianty Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.Si Muhammad Yusuf, SE., M.M
35 1707618054 Julia Fernanda Dr. Widya Parimita, SE.,MPA Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si
36 1707618006 Khoirunnisa Miftahul Jannah Ryna Parlyna, MBA Ika Febrilia, S.E., M.M
37 1707618013 M. Bagir Dr. Widya Parimita, SE.,MPA Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si
38 1707618065 Melianti Saruksuk Dr. Widya Parimita, SE.,MPA Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si
39 1707618031 Miranti Agustina Dr. Widya Parimita, SE.,MPA Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si
40 1707618052 Mohamad Arfi Arnum Dr. Widya Parimita, SE.,MPA Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si
41 1707618088 Muhammad Arif Dra. Basrah Saidani, M.Si. Dewi Agustin Pratama Sari, S.E., MSM
42 1707618084 Muhammad Luthfi Akbar Dra. Basrah Saidani, M.Si. Dewi Agustin Pratama Sari, S.E., MSM
43 1707618010 Muhammad Nur Ihsan Dra. Basrah Saidani, M.Si. Dewi Agustin Pratama Sari, S.E., MSM
44 1707618022 Muhammad Suharjo Dra. Basrah Saidani, M.Si. Dewi Agustin Pratama Sari, S.E., MSM
45 1707618029 Muhammad Zafiar Janety Dra. Basrah Saidani, M.Si. Dewi Agustin Pratama Sari, S.E., MSM
46 1707618007 Muthia Nabila Andre Agung Dharmawan Buchdadi, M.M., P.hD. Muhammad Yusuf, SE., M.M
47 1707618071 Nabilla Ramadhani Agung Dharmawan Buchdadi, M.M., P.hD. Muhammad Yusuf, SE., M.M
48 1707618012 Nabillah Hasna Agung Dharmawan Buchdadi, M.M., P.hD. Muhammad Yusuf, SE., M.M
49 1707618023 Nanda Talia Rismadhani Dr. Corry Yohana, MM Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd.
50 1707618002 Nur Faizi Ryna Parlyna MBA Ika Febrilia, S.E., M.M
51 1707618001 Nur Kholifah Dr. Corry Yohana, MM Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd.
52 1707618018 Nur Muhammad Dr. Corry Yohana, MM Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd.
53 1707618034 Nurjana Fitri Romadhon Dr. Corry Yohana, MM Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd.
54 1707618003 Nurul Azizeh Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.Si Muhammad Yusuf, SE., M.M
55 1707618046 Nurul Khasanah Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.Si Muhammad Yusuf, SE., M.M
56 1707618017 Pandu Irawan Abdullah Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.Si Muhammad Yusuf, SE., M.M
57 1707618041 Pangestika Chandra Dewi Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.Si Muhammad Yusuf, SE., M.M
58 1707618074 Putri Aldya Rosada Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.Si Muhammad Yusuf, SE., M.M
59 1707618067 Putri Nur Cholifah Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si Munawaroh, M.Si
60 1707618073 Raihan Aqshal Gunawan Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si Munawaroh, M.Si
61 1707618051 Rani Wulandari Ryna Parlyna, MBA Ika Febrilia, S.E., M.M
62 1707618053 Ratna Asih Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si Munawaroh, M.Si
63 1707618027 Regia Saraswati Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si Munawaroh, M.Si
64 1707618056 Reni Sukistianingsih Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si Munawaroh, M.Si
65 1707618048 Reynaldy Dra. Basrah Saidani, M.Si. Ika Febrilia, S.E., M.M
66 1707618044 Rif`Atun Ainiyah Dra. Basrah Saidani, M.Si. Ika Febrilia, S.E., M.M
67 1707618015 Riska Denia Dra. Basrah Saidani, M.Si. Ika Febrilia, S.E., M.M
68 1707618009 Rosa Delia Dra. Basrah Saidani, M.Si. Ika Febrilia, S.E., M.M
69 1707618043 Sabilla Raihanah Dra. Basrah Saidani, M.Si. Ika Febrilia, S.E., M.M
70 1707618049 Saffanah Aini Rahmani Agung Dharmawan Buchdadi, M.M., P.hD. Muhammad Yusuf, SE., M.M
71 1707618042 Safitri Dwi Rahmadhani Agung Dharmawan Buchdadi, M.M., P.hD. Muhammad Yusuf, SE., M.M
72 1707618070 Salsabila Putri Ramadhanti Agung Dharmawan Buchdadi, M.M., P.hD. Muhammad Yusuf, SE., M.M
73 1707618087 Salsabila Rechan Diny Dr. Corry Yohana, MM Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd.
74 1707618082 Sari anisa fitri Dr. Corry Yohana, MM Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd.
75 1707618039 Shafira Nuraini Dr. Corry Yohana, MM Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd.
76 1707618028 Sindi Noviyati Dr. Corry Yohana, MM Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd.
77 1707618083 Siti Nikmaturofiqoh Dr. Corry Yohana, MM Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd.
78 1707618014 Siti Nurhasanah Dr. Osly Usman, M.Bus Shandy Aditya, BIB., MPBS
79 1707618077 Siti Salsabila Dr. Osly Usman, M.Bus Shandy Aditya, BIB., MPBS
80 1707618062 Sovia Wahyu Eka Pratiwi Dr. Osly Usman, M.Bus Shandy Aditya, BIB., MPBS
81 1707618069 Suci Wulan Nur Safitri Ryna Parlyna, MBA Ika Febrilia, S.E., M.M
82 1707618063 Taufiq Rahmadghani Dr. Osly Usman, M.Bus Shandy Aditya, BIB., MPBS
83 1707618019 Tia Novitasari Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si Munawaroh, M.Si
84 1707618040 Tita Astria Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si Munawaroh, M.Si
85 1707618055 Vini Anggraini Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si Munawaroh, M.Si
86 1707618050 Vira Kurniasih Ryna Parlyna MBA Ika Febrilia, S.E., M.M
87 1707618021 Wasyiatul Ilham Pratama Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si Munawaroh, M.Si