Daftar Nama Dosen Pembimbing Skripsi S-1 Pendidikan Ekonomi

DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
ANGKATAN 2018 TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Untuk mahasiswa:
a. Hubungi masing-masing dosen pembimbing untuk mendapatkan arahan.
b. Topik penelitian akan ditentukan oleh Dosen Pembimbing 1.
c. Pelajari Buku Panduan Penulisan dan Penyelenggaraan Sidang Skripsi tahun 2021
d. Mahasiswa yang lulus 114 diwajibkan mengikuti sidang skripsi dan mempublikasikan skripsi pada jurnal nasional.

No. NIM Nama Mahasiswa Dosen Pembimbing 1 Dosen Pembimbing 2 Status Semester
1 1701618066 Abyan Arsyil Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd    
2 1701618025 Adela Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd    
3 1701618010 Adia Maritza Adha Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E    
4 1701618109 Aisyah Dzakiyyah Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd    
5 1701618021 Ajeng Luthfianti Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E    
6 1701618028 Andien Amirani Soraya Dr. Saparuddin M, M.Si Dicky Iranto, SE., M.SE    
7 1701618102 Anissa Rizki Novanti Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd    
8 1701618050 Aqilla Fadia Haya Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si    
9 1701618074 Ardian Ridho Yuliansyah Dr. Saparuddin M, M.Si Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E.    
10 1701618100 Arifah Khairrani Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE Dicky Iranto, SE., M.SE    
11 1701618024 Arini Himawati Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E. Dr. Saparuddin M, M.Si    
12 1701618067 Audyra Gusti Putri Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE Dicky Iranto, SE., M.SE    
13 1701618029 Auliya Rahma Warni Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E. Dicky Iranto, SE., M.SE    
14 1701618003 Aura Khafifah Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E. Dr. Saparuddin M, M.Si    
15 1701618044 Bustomi Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E    
16 1701618032 Cindy Dyah Widiawati Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E. Dr. Saparuddin M, M.Si    
17 1701618103 Dahlia tsalsalaila Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E    
18 1701618083 Debie Lola Dr. Saparuddin M, M.Si Dicky Iranto, SE., M.SE    
19 1701618017 Desy Nia Sari Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd    
20 1701618104 Desy Rahmayanti Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E    
21 1701618008 Dewi Yuliana Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E    
22 1701618136 Diah Ayu Kumalasari Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M. Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd    
23 1701618059 Dianty Eka Putri Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E.    
24 1701618022 Divia Priscilla Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E.    
25 1701618130 Dwita Febriyanti Pontoh Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E    
26 1701618086 Efin Nadhiyatul Umami Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd    
27 1701618052 Elly Zamilatul Mila Dr. Saparuddin M, M.Si Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE    
28 1701618080 Eztro Goutama Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd    
29 1701618057 Fadhil Firmansyah Dr. Saparuddin M, M.Si Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E.    
30 1701618129 Fadillah Azzahra Dr. Saparuddin M, M.Si Dicky Iranto, SE., M.SE    
31 1701618097 Fatihah Nara Almira Dr. Mardi M.Si Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E    
32 1701618037 Fatimah Azzahra  Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E. Dicky Iranto, SE., M.SE    
33 1701618043 Fatimah Nur Laili Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd    
34 1701618058 Firgiawan Saputra Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E    
35 1701618138 Firizki Amal Aziz Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd    
36 1701618071 Ghia Syifa Almukhlisah Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si Dicky Iranto, SE., M.SE    
37 1701618065 Gina Mufidah Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E. Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E    
38 1701618031 Heriska Merina  Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si    
39 1701618076 Hilda Fitria Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd    
40 1701618098 Himmatus Saidah Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE    
41 1701618045 Inas Khairunisa Dr. Saparuddin M, M.Si Dicky Iranto, SE., M.SE    
42 1701618092 Innisa Kumula Hayati Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd    
43 1701618139 Irsyavira Ivanka Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E. Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E    
44 1701618108 Isma Muflihina Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E. Dicky Iranto, SE., M.SE    
45 1701618033 Ismi Makarimal Saffa Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd Dicky Iranto, SE., M.SE    
46 1701618062 Kalvin Alfian Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E. Dicky Iranto, SE., M.SE    
47 1701618075 Kenny Leonaltus Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si Dicky Iranto, SE., M.SE    
48 1701618072 Kevin Anand Nugroho Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E. Dicky Iranto, SE., M.SE    
49 1701618134 Lia Ayu Ashary Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE    
50 1701618089 Lia Wulan Lestari Dr. Saparuddin M, M.Si Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE    
51 1701618041 Maulidina Nur Budiastuti Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E    
52 1701618015 Minhatu Lailati Syarifah Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E.    
53 1701618090 Mochammad Choirul Zaki Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E.    
54 1701618132 Muhamad Tsani Farhan Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd    
55 1701618120 Muhammad Dzikri Khofi Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd    
56 1701618085 Muhammad Raffi Syahputra Utama Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E.    
57 1701618131 Muhammad Rajib Gandi Dr. Mardi M.Si Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd    
58 1701617084 Muhammad Sahid Akbar Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E    
59 1701618119 Mutiara Annisa Dhiya’ulhaq Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E    
60 1701618079 Nabela Safira Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd    
61 1701618036 Namira Dwi Martina Yogi Dr. Mardi M.Si Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd    
62 1701618054 Nanda Eka Putri Dr. Mardi M.Si Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd    
63 1701618047 Nawang Wulansari Dr. Mardi M.Si Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd    
64 1701618060 Nindi Aulia Putri Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E.    
65 1701618005 Nur Khanifah Dr. Mardi M.Si Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E    
66 1701618048 Nur Ramadini Tria Wafa Dr. Saparuddin M, M.Si Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si    
67 1701618124 Oktavia Nuratika Dr. Saparuddin M, M.Si Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si    
68 1701618070 Rayi Wirayuda Typutra Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E.    
69 1701618133 Rika Oktavia Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE Dicky Iranto, SE., M.SE    
70 1701618126 Rike Vidyana Setyame Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE Dicky Iranto, SE., M.SE    
71 1701618123 Rizka Amellya Dr. Saparuddin M, M.Si Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E.    
72 1701618082 Rizkya Sindi Gitanov Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E    
73 1701618101 Safira Salsabila Syafril Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E    
74 1701618063 Salsabila Rossa Aprilia Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E.    
75 1701618128 Salwan Hanafi Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE Dr. Saparuddin M, M.Si    
76 1701618094 santi sofarina yasyrifa Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E. Dr. Saparuddin M, M.Si    
77 1701618026 Shalsa Azzahra Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE Dr. Saparuddin M, M.Si    
78 1701618115 Siti Rohimah Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd    
79 1701618039 Sofi Windiarti Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd    
80 1701618013 Sri Nur Aini Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd    
81 1701618107 Sucy Fhatma Delima  Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd    
82 1701618027 Sulis Rizkyka Nurcahyani Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd    
83 1701618087 Sulis Tiana Indah Prihatin Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E    
84 1701618018 Syifa Febiola Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd Dicky Iranto, SE., M.SE    
85 1701618012 Syifa Wulandari Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E.    
86 1701618009 Ulfatul Aliyah Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd    
87 1701618137 Untung Tri Laksono Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E. Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E    
88 1701618077 Vivia Aegea Indriyani Dr. Saparuddin M, M.Si Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si    
89 1701618007 Wina Audina Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si Dicky Iranto, SE., M.SE    
90 1701618084 Yuli Fitrianingsih Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E. Dr. Saparuddin M, M.Si    
91 1701618030 Yunita Tri Andina Dr. Saparuddin M, M.Si Dicky Iranto, SE., M.SE    
92 1701618110 Yuqa Putri Ramadina  Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd